Badanie USG u psów i kotów

Badanie USG u psów i kotów to ważne narzędzie diagnostyczne wielu schorzeń, a także istotny element profilaktyki zdrowotnej. Podobnie jak w przypadku endoskopii, taka diagnostyka dotyczy oceny organów wewnętrznych zwierzęcia. Badanie ultrasonograficzne przede wszystkim pozwala zweryfikować prawidłowość struktur w jamie brzusznej, klatce piersiowej czy ocenić czynność serca. Jest niezawodnym narzędziem w diagnostyce ciąży.

USG zaliczane jest do badania dodatkowego/uzupełniającego. Dzięki niemu zwiększamy szansę wczesnego wykrycia w narządach zmian sugerujących schorzenia związane z wiekiem, zaburzeniami hormonalnymi czy nowotworami.

 

Czy USG u psów i kotów wymaga golenia sierści oraz podania narkozy?

Badanie USG w większość przypadków wymaga miejscowego wygolenia sierści. Wynika to z faktu, iż fale ultradźwiękowe nie są przekazywane przez powietrze, które gromadzi się między sierścią zwierzęcia, a sondą. USG nie wiąże się z koniecznością podawania znieczulenia ogólnego. Badanie to jest dla psa i kota bezbolesne, nieinwazyjne.

osoba trzymająca psa i kota


pies ze stetoskopem